Schoon kasteel west – 29 Mei 2021

Afvalprikken

We willen samen met u onze wijk weer een stukje schoner maken. Wilt u of één van uw kinderen meehelpen met afval prikken op 29 mei a.s. 

We verzamelen om 10.30 uur bij het stenenkamerpark. Later aansluiten mag altijd! Voor iedere ingeleverde volle afvalzak ontvangt u een kleine verrassing.

Schoon Kasteel West Agenda 2

Rommel ruimen

Op het stenenkamerpark staan op 29 mei a.s. van 12.30 uur tot 14.00 uur een kraakperswagen voor restafval en een bakwagen voor elektrische apparaten. U kunt gratis uw rommel kwijt. Opruimen wordt u makkelijk gemaakt!

Wat mag er in de kraakperswagen / bakwagen?

Rest afval en elektrische apparaten.

Wat mag er niet in de container?

Puin, zand, bouw- en sloopafval, batterijen, verfblikken en papier. Grof restafval groter dan 1m3.

U dient uw afval zelf, op aanwijzing van medewerkers, in de desbetreffende container te gooien.

We hopen u enthousiast te kunnen maken om samen rommel te ruimen, samen aan de slag! We willen wat vaker wat kleinere projecten aanpakken. Via deze Schoon Kasteel West agenda worden deze projecten kenbaar gemaakt. Heeft u goede ideeën en/of wilt u samen met ons deze ideeën verder uitwerken dan willen we dit graag van u horen. 

 Vriendelijke groet,

Leila, Bianca, Natascha en Jef

Download flyer