De Poorten

Als vaste standplaats van de Wijkraad wordt Wijkcentrum De Poorten gebruikt om te vergaderen en om afspraken te maken met samenwerkende partijen.

Deze oude kerk is na een brand gerestaureerd en heringericht als wijkcentrum. Omdat dit gebouw als hoogdrempelig kan worden ervaren is er een ook een huis van de wijk ingericht als laagdrempelig alternatief.