Huis van de Wijk

Het “Huis van de Wijk” is een huis van, voor en door wijkbewoners. Het is een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners van Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt, die volledig wordt beheerd door vrijwilligers. Het Huis van de Wijk werkt vanuit het principe dat iedere wijkbewoner hiervan gebruik kan maken. De koffie en thee worden door uw wijkraad gratis aangeboden. Met andere woorden laagdrempelig. Vanuit het huis kunnen door wijkbewoners activiteiten worden georganiseerd.

Het “Huis van de Wijk” is één samenwerkingsproject met de Wijkraad Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt, Contour de Twern, TBV Wonen, Gemeente Tilburg en Thebe. In het Huis van de Wijk is de vraag van de inwoners leidend.

Inmiddels is het “Huis van de Wijk” een levendige plek, waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten. Een kop koffie of thee komen drinken of advies en/of ondersteuning vragen van professionals. Een aantal professionals hebben inmiddels hun weg naar het “Huis van de Wijk” gevonden. Er is tevens een spreekruimte.

Het “Huis van de Wijk” is toegankelijk voor iedereen, óók voor mensen met een kleine portemonnee. Onderwerpen zoals armoede en eenzaamheid staan bij de wijkraad hoog in het vaandel. Mensen die zich op hun gemak voelen, blijven vervolgens terugkomen.

Je bent, net als alle andere bezoekers – samen verantwoordelijk voor de onderlinge omgang en het beheer. Dat zorgt voor een bepaalde verbondenheid, omdat je samen de schouders eronder moet zetten om er iets van te maken. Een andere verklaring voor het gewenste succes van de Huis van de Wijk is de gemoedelijke, gezellige sfeer die het “Huis van de Wijk” uitstraalt.

Wil je meehelpen met het schenken van koffie of thee? Je bent van harte welkom. Meldt je als vrijwilliger aan bij secretariaat@goirke-hasselt.nl.

De Huis van de Wijk is te vinden op Orangerie 14 in de Wijk Kasteel West, de openingstijden zijn:

Maandagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Je bent van harte welkom voor een bakkie, een praatje of ondersteuning van een professional.