Info wijkraad

Hierbij bieden wij u en jou onze vernieuwde website aan van de wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. De wijkraad bestaat nu uit 8 personen en we komen een keer per maand bij elkaar. De wijkraad bestaat al een aantal jaren en werkt vele jaren samen. Eigenlijk teveel op de achtergrond. Daar willen we verandering in brengen. We werken nauw samen met de gemeente, de gebiedsmanager en coördinator, de wijkorganisaties, Woningbouwcoöperaties waaronder TBV, politie, daklozenopvang  en Contour de Twern. Armoedebeleid staat bij ons hoog in het vaandel maar eenzaamheid vergeten we niet evenals taalachterstand. Een mooi voorbeeld is dat wij ondergoed ter beschikking stellen voor de kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben. In samenwerking met Theresia en Loven-Besterd

Vervuiling van onze wijken en  ontwikkelingen in onze wijken en  buurten hebben ook aanhoudende aandacht. Wat gaat er gebeuren op het “SMARIUS-terrein?” Parkeren in de wijken Goirke en Hasselt? Via de link  parkeren bovenaan de pagina  kom je hierover meer te weten. In beide wijken zijn daarom wijkraadleden actief vertegenwoordigd.

Ook denken we mee over het museumkwartier vanuit het centrum naar het Textielmuseum. Een gedeelte van het Wilhelminapark heeft ook onze aandacht. Dat doen we dan samen met de wijkraad Theresia. 

Gezamenlijk met onze ketenpartners hebben we het “huis van de wijk” opgericht.  Orangerie 14. Wanneer de coronatijd over is weer plaats voor mensen die een praatje nodig hebben bij een kopje koffie of thee. Als wijkraad willen we dit ook in de andere wijken. Het “dumpen” van zonder meer afval heeft ook onze aandacht maar is ook een regionaal, zeg maar landelijk probleem, 1000 ogen kunnen dat wel voorkomen.. We kunnen daar zelf ook iets aan veranderen

Wij als wijkraad, kunnen, wanneer u of jij een evenement wil(t) organiseren in je wijk of eigen buurtje ook helpen. We hebben aan aantal uitleen goederen waaronder statafels, stoelen, springkussen, noem maar op. Vraag het aan via verrijkjewijk@goirke-hasselt.nl  Aanhangwagen is  beschikbaar. Wil je meer informatie over de wijkraad dan kun je contact opnemen met bestuur@goirke-hasselt.nl. Lid worden van de wijkraad kan ook nog. We zoeken nog vrijwilligers voor het huis van de wijk. Voel je je geroepen, graag contact met ons. Hoe meer mensen hoe meer vreugd die we kunnen geven aan elkaar binnen onze wijken.

Samenwerken, samenleven en samen beleven in transparantie is voor ons aller toekomst een belangrijk item.

Daar gaan we voor!

Jef Willems

Voorzitter wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt