Verrijk je wijk

Heb je een idee, de gemeente betaalt mee! U als bewoner weet zelf als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook uw buren, de mensen in uw straat of uw dorpsgenoten hebben daar ideeen over. Met Verrijk je Wijk! kunt u hier samen actief aan meewerken.

Voorwaarden

De gemeente draagt met dit project bij aan ideeën van bewoners om hun straat, wijk of dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken. Uw wijkorganisatie of dorpsraad beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Hieronder leest u welke activiteiten u als bewoner of buurtvereniging zoal kunt organiseren.

Voor welke plannen kunt u geld aanvragen? Eigenlijk voor alle plannen waarvan u vindt dat het uw buurt of de mensen in uw buurt ten goede komt. Heel veel dingen zijn mogelijk!

Voorbeelden:

  • een eenmalige activiteitom elkaar beter te leren kennen een schoonmaakactie in de buurt
  • een (klein) sociaal project om bewoners metverschillende culturen bijeen brengen een activiteit gericht op veiligheid
  • een buurtfeest of straatspeeldag
  • Waar moet u rekening mee houden?

Uw wijkorganisatie of dorpsraad beslist of uw aanvraag Verrijk je Wijk! wordt goedgekeurd of niet.

Het idee moet door een brede groep buurtbewoners gesteund worden. U voert voor zover mogelijk, de plannen zelf uit samen met uw buurtbewoners. Behalve bij ingrepen in het openbaar gebied. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik van de straat of een park, moet u een vergunning aanvragen. Zie hieronder voor de voorwaarden en richtlijnen. Maak een begroting waaruit blijkt waar u het geld aan gaat uitgeven.

Aanpak

Hulp nodig? Hebt u een idee voor uw wijk of buurt maar u weet niet zo goed hoe u de zaken moet regelen? Of vindt u dat er iets moet gebeuren in de straat, maar u weet niet precies wat?

Subsidie aanvragen

Dit formulier kan alleen gebruikt worden voor aanvragen binnen het werkgebied van Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Wij controleren of uw postcode binnen dit gebied ligt. Woont u niet in het juiste gebied, dan wordt uw aanvraag niet gehonoreerd.

Contact

Voor alle activiteiten in openbaar gebied moet u toestemming vragen bij de gemeente.
Voor een melding van een buurt- of straatfeest en de voorwaarden voor een buurtfeest
of straatspeeldag kies: www.tiIburg.nl/inwoners/vergunningen